Zakończenie fazy pilotażowej

Z końcem maja ostatecznie zamknięta zostanie faza pilotażowa Projektu. Podczas niej w kilku województwach wdrażane były opracowane standardy zarówno kształcenia opiekunek i opiekunów, jak i świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki. 

Życzenia wielkanocne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego nastroju, serdecznych spotkań z najbliższymi oraz wesołego Alleluja

życzy Zespół Projektowy UKSW

 

 

 

-----

źródło obrazka: https://houseofpostcards.pl/pl/p/Wesolego-Alleluja/4348

Szkolenie dla przedstawicieli OPS

W dniach 4-5 kwietnia b.r. na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Wóycickiego 1/3, budynki 21 i 24) odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin biorących udział w pilotażowym wdrożeniu standardów usług asystenckich i opiekuńczych dla starszych osób niesamodzielnych.

Spotkania opiekunek/opiekunów z superwizorami

Trwa zaplanowana w ramach Projektu superwizja nad opiekunkami/opiekunami starszych osób niesamodzielnych w nadzorowanych przez zespół projektowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego województwach podkarpackim, śląskim i wielkopolskim.

13.03.2019 - spotkanie zespołu eksperckiego UKSW

Dnia 13 marca b.r. odbyło się cykliczne spotkanie zespołu eksperckiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod przewodnictwem kierownika projektu, ks. prof. dr hab. Sławomira Zaręby.

Szkolenie dla pracowników OPS

W dniach 4 - 5 kwietnia b.r. na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej zorganizowane w ramach Projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”.

30.01.2019 - spotkanie zespołu eksperckiego UKSW

Dnia 30 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod przewodnictwem kierownika projektu, ks. prof. dr hab. Sławomira Zaręby.

System monitorujący pracę opiekunów i opiekunek

Podczas pilotażowego świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych dla starszych osób niesamodzielnych do głównych zadań gminnych specjalistów ds. wdrażania standardów należy monitorowanie pracy opiekunek i opiekunów za pomocą systemu teleinformatycznego. 

Monitorowanie i wsparcie pracy opiekunów osób niesamodzielnych

Trwa pilotażowe wdrażanie standardów usług asystenckich i opiekuńczych, które zostały opracowane na poprzednich etapach realizacji projektu.

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach